วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

Pro Yulgang เพื่อเปิดได้หลายหน้าจอ

ลิ้งค์โหลดคับ Click
วิธีใช้ให้กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะมีคำว่า none อยู่4อันคือเปิดได้ 4 หน้าจอรวมของเซิบจะได้ไม่เกิน 5 หน้าจอคับ พอกดใ้ช้ชื่อหน้าจะนั้นจะเปลี่ยนเป็น HKGH คับ